Metsäautoteiden ja yksityisteiden hoito

Työvälineemme takaavat erittäin kustannustehokkaan tavan toimia, oli kyseessä sitten peruskunnostus tai tienhoidolliset toimenpiteet.

 • Lanaus: tasoitetaan pinnan epätasaisuuksia, sekoitetaan pintamateriaaleja, edistetään kuivumista
 • Höyläys: tasoitetaan ajorata ja poistetaan kuopat, muotoillaan sivukaltevuus, palautetaan ajoradan reunaan siirtynyt kiviaines takaisin ajoradalle, poistetaan reunapalteita
 • Maakivien poisto: poistetaan tai louhitaan liikennettä tai tienhoitoa haittaavat maakivet
 • Niitto: niitetään heinät ja muu näkyvyyttä haittaava kasvillisuus tienreunasta
 • Vesakon raivaus: leikataan ja murskataan tiealueella vesakko ja pienpuusto, myös oksat (paksuus maks 15 cm), raivausleveys maksimi 8 m
 • Reunapalteiden poisto: reunoihin kertynyt maavalli poistetaan, tielle kelpaava materiaali palautetaan takaisin tielle
 • Reunaojien perkaus: avataan ja siivotaan sivuojat, poistetaan kasvusto, sortumat ja liettymät
 • Auraus: lumen auraus isoilta ja pieniltä teiltä, myös metsäautotiet
 • Liukkauden torjunta: hiekoittamalla tai karhentamalla
 • Polanteen poisto: poistetaan polannetta, oikaistaan ja tasataan ajorata.
 • Aurausvallien siirto: siirretään aurausvallit kauemmaksi tienreunasta, nopeuttaa tien kuivumista.
 • Paannejään poisto: jyrsitään tielle tai ojiin muodostunut, liikennettä ja veden kulkua haittaava jää
 • Aurausviitat: auraviitat pystytettynä tienreunoihin.

Teemme myös teiden peruskunnostuksia erilaisina kokonaisuuksina!

Peruskunnostukset kyläteillä ja metsäautoteillä alkaen 1.000€/km. Kysy tarjousta myös tienhoidosta!

Pyydä tarjous / lähetä tiedustelu

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.